DİKOBASDER YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Yönetim Kurulu olarak, Dernek Tüzüğü’nü ve Dikobasder İş Ahlakı İlkeleri ve Etik Değerlerini okuduk ve kabul ediyoruz. Derneğinizin tüzüğünde belirtilen amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu çerçevede Derneğinize Üye olmak istiyoruz. Firmamız (şahsım) adına bilgiler ve tüzük gereği 2 adet referans ekte sunulmuştur.

Aşağıda ki bilgilerinde doğruluğunu ve Dernek üyeliği için Dernekler Kanunu ile Dernek Tüzüğünde öngörülen şartları taşıdığımızı; belirlenmiş yada belirlenecek üye aidatları ile giriş aidatını ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğimizi beyan ederiz.

Üyelik başvurumuzun incelenerek değerlendirmeye alınmasını arz ederiz.

    BAŞVURAN ADAY ÜYE BİLGİLERİ    TÜZEL KİŞİYİ TEMSİL EDECEK ÜYENİN

    * İşaretli alanlara bilgi girilmesi zorunludur.