DİKOBASDER Başkanı Nevzat YÜKSEL’in ; sektörde faaliyet gösteren iş insanlarına sesleniş konuşması
“Sektördeki Birlikteliği Önemsiyoruz”
Dijital Kopyalama ve Baskı Çözümleri İşletmeleri Derneği (DİKOBASDER) Başkanı Nevzat YÜKSEL, pandeminin meydana getirdiği zorlu koşulların ardından tek bir çatı altında toplanabilmenin önemine değinerek sektördeki  meslektaşları ile bir araya geldi. DİKOBASDER Başkanı sektördeki  meslektaşların , DİKOBASDER bünyesinde birlik olmaya davet etti.
Sektör Mensuplarımız ile Paylaşımımız Artıyor
DİKOBASDER Başkanı Nevzat YÜKSEL; “Baskı Çözümleri sektörünün bilinirliği ve tanınırlığını arttırma hedefiyle hiçbir iş birliğinden kaçınmıyor, Dernek olarak başkan ve yönetim kurulu üyelerinin ilkeleri gereği, kurum ve kişilerle ilişkilerimizde dürüstlüğü, objektifliği, bilimsel değerleri ve güvenilirliği esas alıyoruz. Aynı şekilde üyelerimiz arasındaki samimiyet ve dayanışma güdüsünün korunmasını oldukça önemsiyoruz. Sektör mensuplarımız ile paylaşımımız her geçen gün artıyor. Bu duruma aracılık ediyor olmak benim için büyük bir mutluluk.”  “Tüm sektör temsilcilerimizi, mesleğimizin güzelliğinin yarattığı heyecana sarılmaya, pandeminin yarattığı olumsuz ortamdan en az şekilde etkilenerek gelecek günlerden umutlu olmaya davet ediyorum. Bizler DİKOBASDER olarak sektörümüz için çabalamaya devam edeceğiz. Çalışmaktan başka yolumuzun olmadığı bu dönemde, kendilerini bir çatı altında hissetmek isteyen, birlikte olmanın gücüne inanan tüm sektör temsilcilerimizi derneğimize üye olmaya, sektörün geleceği için aktif rol almaya davet ediyorum. Çünkü  DİKOBASDER ile daha güçlü olacağımıza inanıyorum.
Dijital Kopyalama ve Baskı Çözümleri  Sektörünün Türkiye’deki Tek Temsilcisi  DİKOBASDER’dir.
Dijital Kopyalama ve Baskı Çözümleri sektörünü ilk günden bugüne, büyük bir gururla temsil eden tek Dernek olan DİKOBASDER, 2021 yılında, Dijital Kopyalama ve Baskı Çözümleri  işletmelerinin saygın bir sektör olabilmesi için örgütlenme gereksinimi duyan, çeşitliliğin, dayanışmanın ve birlikteliğin gücüne inanan sektör önderlerinin başlattığı hareket sayesinde kuruldu. Sektörün birliktelik içerisinde, tek bir çatı altında toplanabilmesini, bu bütünlük çerçevesinde faaliyetlerin kamuoyuyla paylaşılabilmesini ve sektörün tanıtımının sağlanmasını önemseyen yönetim anlayışı, uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir hizmet verme, üyeleri arasındaki iletişimi ve dayanışmayı sağlama vizyonu sayesinde DİKOBASDER, Dijital Kopyalama ve Baskı Çözümleri  sektörünün tek temsilcisi olarak Türkiye ve dünya çapında tanınırlığı bulunan önemli bir kuruluş haline gelecektir. Bugün Türkiye genelinde örgütlenmeyi amaçlayan Derneğin; Dijital Kopyalama ve Baskı Çözümleri  alanlarında faaliyet gösteren 52 üye, ile büyümeye devam ediyor.

Lütfen bizi takip edin ve beğenin: