Yaşar DAL

Denetleme Kurulu Başkanı

İbrahim KÖSEOĞLU

Denetleme Kurulu üyesi

Cebrail AVCI

Denetleme Kurulu üyesi