Dijital kopyalama ve baskı çözümleri sektöründe  faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında toplamak, üyeleri arasında iletişim sağlayarak dünyada hızlı bir biçimde gelişen teknolojik yenilikleri takip ederek dünya standartlarını yakalamak, üyelerinin teknik, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer hak ve çıkarlarını korumak amacıyla geride bıraktığımız 2021 yılının son çeyreğinde kurulan DİKOBASDER ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.

15 Ocak 2022 Cumartesi günü Kadıköy Balon Kafe’de gerçekleşen toplantıda derneğin 3 yıllık görev süresi boyunca yapacağı işler görüşüldü. Dernek olarak her iki ayda bir bülten yayınlanması kararının alındığı toplantıda görev taksimi de yapıldı. Alınan kararların bir bölümü şu şekilde açıklandı: “Derneğin yürüteceği çalışmalarla ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinden Cemil Görünmez, Haydar Ahmet Akarvardar, Zafer Hızlı, Nihal Özkaldım, Selçuk Kırmızıgül’ün basın, tanıtım, iletişim,  firmalar alanlarında yetkili kılınmasına ve yönetim kurulu toplantılarının her ayın ikinci pazartesi günü saat 20.00’de yapılmasına, ilgili takvimin dört aylık dönemler olarak genel sekreter tarafından belirlenmesine ve üyelere duyurulmasına, toplantıların pandemi ortamı nedeniyle genelde zoom üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.”

Toplantı da Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat YÜKSEL DİKOBASDER kurucu eski Yönetim Kurulu üyelerine kuruluş aşamasından bu güne yapmış oldukları özverili çalışmaları ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek kendilerine teşekkür ve şükran plaketlerini takdim etmiştir. Sonrası yeni yönetim kurulu olarak toplu fotoğraf çekilerek toplantı sonlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyrulur. DİKOBASDER YÖNETİM KURUL BAŞKANLIĞI

YK TOPLANTISINDA ALINAN OCAK-NİSAN ÇALIŞMA PROĞRAMI

2022 YILI EYLEM PLANI(OCAK-NİSAN)

Lütfen bizi takip edin ve beğenin: