Dijital Kopyalama ve Baskı Çözümleri İşletmeleri Derneği’nin 09.12.2021 tarihinde yapılması öngörülen İlk Genel Kurulunun 1. Toplantısı, Dernek Tüzüğü’nün 12. Maddesinde ve Dernekler Yönetmeliği’nin 15.maddesinde öngörülen toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle yapılamamış olup, toplantı gündeme uygun olarak 19.12.2021 tarihine ertelenmiştir.
Durumun tespiti için işbu tutanak tarafımızca imza altına alınmıştır. 09.09.2021
DİKOBASDER YÖNETİM KURUL BAŞKANLIĞI

DİJİTAL KOPYALAMA VE BASKI ÇÖZÜMLERİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ

 Değerli Üyemiz,

Derneğimizin İlk Genel Kurul toplantısı  aşağıda ki gündemle  09.12.2021 tarihinde Perşembe günü 13.00-15.00 saatleri arasında Osmanağa Mah. Rıhtım Cad. Reşitefendi  Sk. Ak İşhanı Blok No.34-36 KADIKÖY / İSTANBUL Dernek Ofisinde yapılacaktır.

1.Toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda 2.Toplantı 19.12.2021 tarihinde Pazar günü 13.00-15.00 saatleri arası, Osmanağa Mah. Mühürdar Sk.No:5  adresinde bulunan  DİLA HOTEL inde yapılacaktır.28.11.2021

Konuyu bilgilerinize sunar, katılımınızı bekleriz.

Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Nevzat YÜKSEL

GÜNDEM                                :

 1. Açılış ve Saygı Duruşu,
 2. Divan Kurulunun Oluşturulması ve Divan Heyetine üyeler adına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
 3. 2021 Yılı Dernek Geçici Yönetim kurulu faaliyet raporunun ve kesin hesap raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası,
 4. 2021-2024 Çalışma Döneminde görev yapacak Yönetim kurulu üyelerinin yedekleri ile birlikte seçimi, seçilen Yönetim Kuruluna temsil ve ilzam yetkisi verilmesi,
 5. 2021-2024 Çalışma Dönemlerinde görev yapacak Denetim Kurulu üyelerinin yedekleri ile birlikte seçimi,
 6. 2021-2024 Çalışma Dönemlerinde görev yapacak Disiplin Kurulu üyelerinin yedekleri ile birlikte seçimi,
 7. 2021-2024 Çalışma Dönemine ait dernek bütçesinin görüşülerek onaylanması,
 8. Yönetim Kuruluna; derneğin uluslararası faaliyette bulunması, işbirliği yapması ve ortak projelerde yer alması, yurt dışında ki dernek ve teşekküllere üye olması veya ayrılması, dernek adına gayrimenkul edinmesi konularında yetki verilmesi,
 9. Yönetim Kuruluna iktisadi işletme kurabilmesi için yetki verilmesi
 10. İşletme defterinden Bilanço usulüne geçilmesine karar verilmesi,
 11. Üye öneri ve talepleri
 12. Dilek ve temenniler,
 13. Kapanış.

Lütfen bizi takip edin ve beğenin: