EKİM Ayı Yönetim Kurul Toplantısı 13 EKİM  2022 tarihinde aşağıda Kadıköy Balon Cafe’de  SAAT: 19:00-23:00 arasında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmesi için gerçekleşti.

GÜNDEM:

 1. Açılış, Sunum
 2. İktisadi İşletme Kontrolünde Toplu Kağıt Satınalma Konusunda Gelinen Son Nokta, Satıcı Firma Ortağı Semih Tarakçı Beyin Katılımı İle Yk Üyelerine Bilgilendirilmesi Sağlanacak. Nihai Karar İçin Akılda Oluşan Soru İşaretlerinin Ortadan Kaldırılması, Ortak Akıl İle Yöntem Ve Yöntemlerin İstişare Edilmesi
 3. İto 26-32 Meslek Komite Seçimleri. Derneğin Sektörün İçinde Gücünü Göstermesi İçin Tek Vücüt Olup İto Meslek Komitesi Ve Meclis Üyeliğine Seçilmelidir. Dikobasder Kendini İspat Etmelidir. Bu Konuda Yk Üyelerinden De Katkı Sağlamalıyız.
 4. Yeni Üye Kabulü+Karar Defteri İmza Altına Alınması
 5. Üye Aidatları , (Ödeme Sıkıntısı Başladı Son Üç ay; Kira, Sekreterya, Stopaj, Mali Muşavir, Hukuk  Muşaviri, Myk Danışman Giderleri vs)
 6. Görüş , Öneri. Temenniler.

 • Toplantıya gündem okunarak başlandı. 2. madde gündeminde İktisadi işletme kontrolünde toptan KAĞIT alma projemizde satıcı İle görüşme tüm detayları İle tartışılmış, YK üyeleri tüm detayları masaya yatırarak satıcadan soruların cevabını almaya çalışmıştır. Sonrasında Satıcı Avukatı ve Dikobasder avukatı Nevin hanımla son SÖZLEŞME VE ÖDEME ŞARTLARI noter tasdikli yapılması için nihai karar alınmıştır. Bu kararla  17 Ekim 2022 saat 12:00-14:00 arasında  Kadıköy Balon Cafe’de Satıcı avukatı , dernek avukatı ve iktisadi işletme Görevlileri toplantıda hazır olmaları dikobasder başkanı koordinatörlüğünde toplantı gerçekleştirilecektir.
 • Toplantıya gündem maddeleri okunmaya devam edildi. önümüz süreçte İto meslek komite seçimlerinin 09 Kasım 2022 tarihinde yapılmasında 26 nolu meslek komitesinde mevcut 82.19.01 nace kodu ile faliyet gösteren dikobasder dernek üyelerini ve üye olmayan sektör temsilcileri ile çok hızlı irtibata geçerek söz konusu seçimlerde Dikobasder Başkan Yardımcısı Melih BEDİR’E OY VERMELERİ İÇİN üye ve üye olmayan meslektaşlarımızın ikna edilmesi Tüm Yk üyelerinin çabasıyla hayat geçirilmesine karar verildi.
 • sonraki maddelere geçildi üye aidat ödemelerinde aksamalar olduğu ,yılın son üç ayına girerken üyelerimizin kalan ödemelerin kasım ayı sonuna kadar kapatmaları için  üyelere mail atılması bu konunun üyelercede önemsenmesin sağlanması konusunda bireysel girişimler yapılmasına karar verildi.
 • Gündem dışı teklif sunuldu ,gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi Başkan gündeme aldı. Buna göre DİKOBASDER İktisadi İşletme Harcamalarında  Dikobasder Başkanının 50.000tl ye kadar tek imza ile işlem yapmasına ; 50.000 tl üstü harcamalarda İktisadi işletme de görev alan Yk üyeleri Başkan Nevzat YÜKSEL, Başkan Yrd.Melih BEDİR, Genel Sekreter Şeref OCAK  ve Yk üyesi Haydar Akarvardar ile 4 imza ile işlem yapılması teklif edildi. Oy birliği ile karar alınmıştır.
 • görüş öneri ve temenniler bölümünde her üye bireysel söz alarak derneğin faaliyetleri hakkında, sektör paydaşlarının bu faliyetleri yakınen takipte olduğu , derneğin sektör içerisinde büyümesi , kurumsal kimliğinin bilinirliğinin sağlanması konusunda mevcut sosyal medya haberleriyle farkındalığın devamına, üye menfaatlerini sağlayacak projeler geliştirilmesi hakkında mutabık kalındı.
 • Toplantı güncel konular konuşmaları devam edip çay kahve içilerek saat 12;30 sonlandırldı.

Lütfen bizi takip edin ve beğenin: