DİJİTAL KOPYALAMA VE BASKI ÇÖZÜMLERİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ

             OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dernek yönetim kurulunun almış olduğu karar gereği dernek merkezinde 11/11/2023 ve yeterli çoğunluk sağlanamazsa 19/11/2023 Tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısı üyelere 09 EKİM 2023 tarihli yazı ile duyuruldu. 1. Toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamadığı tutanak altına alınarak, tutanak üyelere okundu..2. toplantı 19.11.2023 tarihinde Afad başkanlığının sarı alarm durumu nedeniyle ertelenerek 03.12.2023  tarihinde yapılması tutanak altına alınarak üyelere okundu.

Dijital Kopyalama ve Baskı Çözümleri İşletmeleri Derneği ‘nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03/12/2023 Pazar günü Caferağa Mahallesi, Rıhtım Caddesi Kadıköy, İDO İskelesi Yanı, İstanbul adresinde bulunan  BALON CAFE’de saat 13:00 da gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Yönetim Kurulu adına dernek başkanı Nevzat Yüksel tarafından yapılan açılış konuşması ile başladı. Sekreter Şeref Ocak gündemi okuyarak gündeme ilave edilecek bir konu olup olmadığını sordu. Gündem aynı şekil ile kabul edildi.

 

1-) Gündemin 1.maddesi uyarınca; Türk Bayrağına saygı ve Atatürk ile aziz şehit ve gazilerimizin anısına saygı duruşu yapıldı.

Dernek Yönetim Kurulu adına Dernek Başkanı Nevzat Yüksel tarafından  54 dernek üyesinden 20 üyenin toplantıda hazır bulunduğuna ve toplantı yeter sayısının sağlandığına dair tutanak okundu.

2-) Gündemin 2. maddesi uyarınca;  divan teşkiline geçildi. Dernek üyelerince verilen önerge müzakereye açıldı ve yapılan açık oylama sonucunda

Divan Başkanlığına                             : Cemil GÖRÜNMEZ

Divan Başkan Yardımcılığına          : Haydar Ahmet AKARVARDAR

Divan Sekreterliğine                          : Melih BEDİR

Oy birliği ile seçilerek yerlerini aldılar. Olağanüstü Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisi için oylama yapıldı. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile divan heyetine Olağanüstü genel kurul adına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verildi. Divan Heyeti tanzim olunan dosyaları tetkik ederek tamam olduğunu teyit etti. Gündem ve sırası açık oyla oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

3-) Gündemin 3. maddesine geçildi. 2022-2023 Yılı Dernek Yönetim Kurulu faaliyet raporu(EK-A) ve kesin hesap raporu (EK-B) Yönetim Kurulunu Temsilen Nevzat YÜKSEL tarafından okundu ve gerekli açıklamalar yapıldı. Raporlarla ilgili Dernek üyelerinden söz alan olmadı.  Oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2022-2023 Çalışma Yılı dernek Yönetim Kurulu ile faaliyet ve mali raporları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ibra edildi.

4-) Gündemin 4.maddesine geçildi. 2023-2025 Çalışma Döneminde ve yeni Yönetim Kurulu teşkil edene kadar görev yapacak Yönetim kurulu için adaylık başvurusu Divan Başkanına yapıldı. Divan başkanlığına sunulan 9 asıl 9 yedek yönetim kurulu ile 3 asıl 3 yedek denetim ve disiplin kurulundan oluşan liste okundu ve başka bir ilave ve listenin olup olmadığı soruldu. Başka bir önerinin olmaması üzerine liste açık oylamaya sunuldu ve yapılan açık tasnif sonucu,

DİKOBASDER Yönetim Kurulu

ASİL    GÖREV YEDEK
Nevzat YÜKSEL Başkan AHMET ALKAN
Melih BEDİR Başkan Yardımcısı DÜNDAR EMİN GÖZELER
Şeref OCAK Genel Sekreter SEZGİN SARALOĞLU
Vural ALTUNKAYNAK Sayman İSMET BEYAZKILINÇ
Cemil GÖRÜNMEZ Üye SELİM ÜSTÜN
HaydarAhmet AKARVARDAR Üye MURAT ŞENEL
FATİH ÖZDEN Üye SELÇUK KIRMIZIGÜL
Nihal ÖZKALDIM Üye ÖNDER KAYA
İBRAHİM KÖSEOĞLU Üye ENDER GÜNDÜZ

Oybirliği ile seçildiler.

5-) Gündemin 5. maddesine geçildi. 2023-2027 Çalışma Döneminde ve yeni Denetim Kurulu teşkil edene kadar görev yapacak Denetim Kurulu üyelerinin yedekleri ile birlikte seçimi için adaylar başvuruda bulundu. Yapılan oylama sonunda;

                                                                        

DİKOBASDER Denetleme Yönetim Kurulu                                                  

ASİL    GÖREV YEDEK
NECATİ YILDIZ Başkan AHMET ALKAN
İSA DEMİR Başkan Yardımcısı SEZGİN SARALOĞLU
FELEMEZ GÜLTEKİN Üye MURAT ŞENEL

Oybirliği ile seçildiler.

6-) Gündemin 6. maddesine geçildi. 2023-2027 Çalışma Dönemlerinde ve yeni Disiplin Kurulu teşkil edene kadar görev yapacak Disiplin Kurulu üyelerinin yedekleri ile birlikte seçimi için adaylar başvuruda bulundu. Yapılan oylama sonunda ;

DİKOBASDER Disiplin Yönetim Kurulu                                                    

ASİL GÖREV YEDEK
Hamza ŞAHİN Başkan ÖNDER KAYA
ENGİN ÜNLÜ Başkan Yardımcısı Zühre Sarıgül SELİM SARIGÜL
Metin AKBULAK Üye BİRDEMET HANDAN BULUT

Oybirliği ile seçildiler.

7-) Gündemin 7.maddesine geçildi. 2023-2025 Çalışma Dönemine ait dernek bütçesinin görüşülerek müzakereye açıldı. Yapılan açık oylama sonucunda 2023-2025 çalışma döneminde Bütçe ve Bilanço için 2024 yılından itibaren yıllık mali genel kurul yapılması, dernek tahmini bütçesi (EK-C) Oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere sonucunda 2024 yılı Dernek üye aidatının aylık 500 TL(BEŞYÜZTÜRLİRASI), netice olarak yıllık  6000 TL(ALTIBİNTÜRKLİRASI) olarak belirlenmesine ve aidatların Nisan, Ağustos olmak üzere 2 taksitte ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

 

😎 ” Üye aidatlarını ödeme yapmayan üyelerin hakkında yapılacak işlemler, derneğin tüm borçlarının kapatılması için mevcut borç yapısının kurucular kurulu ve dernek üyeleri tarafından ivedilikle sağlanması konularının müzakeresi ve karara bağlanması”, üyelerden aidatlarını 08 Aralık 2023 tarihine kadar ödemeleri konusunda divan başkanı ve üyeleri telefonla teyit alınması sağlandı. Toplantıya katılan Hazirun 0cak 2024 yılı aidat bedellerinin yarısının ödenmesi gerçekleştirildi.

9-) Gündemin 9.maddesine geçildi.

Üye öneri ve talepleri kapsamında ;

a-Derneğin yaşaması ve ayakta alması sektörümüzün geleceği açısından birlik beraberlik ruhu ile

devam etmesi olumlu gelişme olarak belirtildi.

b-üye menfaatlerine dönük çalışmaların devam etmesi ,iktisadi işletmenin aktif çalıştırılması yönünde mutabakat sağlandı.

c- Mesleki yeterlilik kurumu ile yapılan protokolun devam etmesi karara bağlandı.

ç-Yapılacak DİKOBASDER üye  etkinliklerinin her ayın 2 nci hafta ……………. günü saat 20:00-23:00 arasında kararlaştırılmış olup, (YER MEKAN GÜNÜ YÖNETİM KURULU TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR.) oy birliği ile kabul edilmiştir.

 10-). Gündemin 10.maddesine geçildi. Dilek ve temennilerde; katılan üyeler sırayla söz alarak piyasa şartlarındaki durgunluk, maliyetlerin artması neticesinde kaliteli hizmetin karşılığında herkesin bu düşüncede ticari hayatına devam etmesi, yardımlaşma bilinci ile sektöre değer katacak üye katılımını hep beraber yapmalıyız denildi.

11-) Kapanış

Başka söz alan olmadığından 2023 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem gereği Divan Heyeti Başkanı tarafından Saat:16.00’da kapatıldı.

Genel Kurul süresince tutulan iş bu 3 sayfadan, 11 maddeden ve EK’li 3 dosyadan ibaret tutanak Divan Heyeti tarafından imza edildi. 03.12.2023

 

Divan Başkanı                                Divan Başkan Yard.                         Divan Sekreteri

 

CEMİL GÖRÜNMEZ                       HAYDAR AHMET AKARVARDAR    MELİH BEDİR

Lütfen bizi takip edin ve beğenin: